EN60 Webboard
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
avatar
Posts : 14
Join date : 2021-04-28
View user profile

058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO) Empty 058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO)

Tue Aug 31, 2021 10:38 pm
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing Skills)
Unit: Health Topic: How to keep fit
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุกูลนารี

Pre-writing (Presentation):  
https://youtu.be/wTGpZjhbWC0

While-writing 1: Quizizz
https://youtu.be/h5oRM1hCIUI

While-writing 2: Planning your healthy plates
https://youtu.be/C57Ut1KEouA

Post-writing: Making your poster
https://youtu.be/_FhKIpPPRII

แผนการจัดการเรียนรู้
https://drive.google.com/file/d/18f3ZsUn4CSEI5zFw9fLe_R8_Kmn--mW4/view?usp=sharing


Last edited by 058Pitchanika on Sat Oct 16, 2021 10:32 am; edited 1 time in total
avatar
Posts : 14
Join date : 2021-04-28
View user profile

058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO) Empty Re: 058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO)

Tue Aug 31, 2021 10:45 pm
ขออภัยในความล่าช้าในการส่งงานค่ะ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของหนูเกิดปัญหาไม่สามารถ export วิดิโอขั้น presentation ได้ ทำให้ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนตัดใหม่บางส่วนและใช้เวลาค่อนข้างนานในการเรนเดอร์ค่ะ
avatar
Posts : 182
Join date : 2021-05-17
View user profile

058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO) Empty Re: 058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO)

Thu Sep 02, 2021 8:47 am
เธอต้องทำงานแต่เนิ่นๆ เผื่อเวลาแก้ปัญหา อะไรก็ตามถ้าไม่เผื่อเวลาก็ถือว่าไม่วางแผนการทำงาน มันก็คือ late เพราะมันเป็นสาเหตุไม่น่าจะใช่เหตุุผล เพราะมันเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คน
avatar
Posts : 14
Join date : 2021-04-28
View user profile

058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO) Empty Re: 058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO)

Thu Sep 02, 2021 9:02 am
รับทราบค่ะ คราวหน้าหนูจะวางแผนและปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นค่ะ
avatar
Posts : 14
Join date : 2021-04-28
View user profile

058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO) Empty Re: 058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO)

Sun Sep 12, 2021 6:42 pm
อาจารย์คะ ขอความกรุณาช่วยตรวจแผนและให้ feedback การสอนของหนูหน่อยนะคะ
Sponsored content

058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO) Empty Re: 058 นางสาวพิชญ์ณิกา คณานันท์ (Writing + GO)

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum